ติดต่อเรา

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

99 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง 21150

เบอร์โทรศัพท์ 038-694610

Facebook สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

Email: energy.mtp@odmtpr.com

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น.-16.30 น.

ในวันและเวลาราชการ