โครงการ

ออกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) โรงพยาบาลบ้านฉาง

    งบประมาณ 2,810,000 บาท ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง