โครงการ

ออกตรวจโครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

     วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. คุณแอนนา ประหยัด เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยคุณชยางค์กุล เปรื่องการ ตรวจสอบภายใน

     เทศบาลตำบลพลา ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง